JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI | BRUNEI DARUSSALAM
SELAMAT DATANG KE
NLMS PORTAL AWAM
Sebuah agensi kerajaan barisan hadapan yang mempamerkan perkhidmatan awam yang pantas dan cekap.